top of page

DONESENA JE ODLUKA O PROŠIRENOJ PRIMJENI NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVAMinistar rada donio je Odluku o proširenju primjene novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva koja je objavljena u Narodnim novinama br. 49/2024 danas, 29. travnja 2024., čime se predmetni kolektivni ugovor primjenjuje na sve poslodavce koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost od 1. svibnja 2024.

 

Temeljem predmetne Odluke o proširenoj primjeni od 1. svibnja 2023. godine povećanje minimalnih bruto plaća za temeljna radna mjesta u ugostiteljstvu od 11 – 20 % u odnosu na 2023. g. proširuje se na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

 

Novi iznosi minimalnih plaća koji se primjenjuju od 1. svibnja 2024.

 

GRUPA SLOŽENOSTI POSLOVA

TIPIČNI POSLOVI

Minimalna BRUTO PLAĆA u eurima

bez dodataka

I

JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr:   čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage,  i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

 

840,00

II

MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

npr: sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar i drugi slični pomoćni poslovi navedene razine složenosti

 

 

850,00

 

III

ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu  samostalnost u radu.

 

npr: konobar, kuhar, slastičar, recepcionar i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

 

880,00

IV

VRLO ZAHTJEVNI POSLOVI

Koristi specijalistička znanja za obavljanje složenih poslova samostalno. Potrebna kreativnost, osobne inicijative i profesionalizam uz stručno poznavanje područja rada.

 

npr: konobar specijalist, kuhar specijalist i drugi slični specijalistički poslovi navedene razine složenosti

 

980,00

 

Također su u odnosu na do sada važeći tekst s novim kolektivnim ugovorom ugostiteljstva ugovorene sljedeće izmjene i usklađenja sa Zakonom o radu :


  • primjena KUU na strane i agencijske radnike (dopuna članka 2. KUU)

  • dopuna odredbe o rasporedu radnog vremena (definicija rasporeda iz Zakona o radu – članak 18.)

  • dopuna odredbe o preraspodjeli (kako se obračunava višak sati ako se iste ne iskoristi u zakonskom roku tj. do iduće sezone – članak 19.)


(5) Ukoliko se radniku ne osigura korištenje sati iz preraspodjele sukladno stavku (4) ovog članka, poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti novčanu naknadu u visini neiskorištenog broja sati kao prekovremeni rad, osim ako se radnik pisanim putem drugačije izjasni i/ili da zahtjev da će koristiti slobodne dane.


Kolektivni ugovor možete preuzeti na poveznici u nastavku:

Σχόλια


bottom of page