top of page

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIKAUdruženje ugostitelja Zagreb, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika ugostitelja u okviru jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika ugostitelja na području grada Zagreba, objavljuje natječaj za radno mjesto:

 

Tajnik (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

 

POSLOVNE AKTIVNOSTI:


- razvoj novih koncepata i strategija, mjera i aktivnosti za izvršavanje zadataka komorskog sustava propisanih Zakonom o obrtu, Statutom HOK-a i Statutom Udruženja ugostitelja Zagreb,

- planiranje, vođenje i koordinacija svih poslova te odgovornost za pravilno i potpuno izvršavanje zadataka i nadzor i upravljanje stručnom službom,

- međunarodna suradnja na lokalnoj razini,

- stalna stručna komunikacija unutar komorskog sustava

- samostalnost u radu ograničena odlukama tijela Udruženja ugostitelja Zagreb

- odgovornost za zakonitost rada i provođenja odluka tijela HOK-a, područne obrtničke komore i Udruženja ugostitelja Zagreb

- samostalnost u donošenju odluka o najsloženijim stručnim pitanjima

odgovornost za zakonitost rada i provođenja odluka tijela,

odgovornost za pravilno i potpuno izvršavanje zadataka,

- odgovornost za materijalno-financijsko poslovanje sukladno posebnom pravilniku,

- obavlja i druge poslove sukladno ovlaštenjima iz Statuta udruženja, te ostale poslove po nalogu predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine Udruženja

 

MINIMALNI UVJETI:


- VSS, diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,

- organizacijske sposobnosti,

- znanje jednog svjetskog jezika,

- iskustvo u vođenju projekata,

- 3 godina radnog iskustva.

 

DODATNO ĆE VAS ISTAKNUTI:


sposobnost strateškog razmišljanja,

odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu,

informatička pismenost,

iskustvo u kreiranju i upravljanju sadržajem,

izražene organizacijske vještine,

otvorenost i društvenost,

spremnost na timski rad,

spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje.


PREDNOST:


završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, magistar/ra prava.

 

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, poslati na adresu:


Udruženje ugostitelja Zagreb, Radauševa 3, 10000 Zagreb


Rok za prijavu na natječaj:  31. siječnja 2024. godine

 

Prijave slati u zatvorenim kuvertama s naznakom:

 

NE OTVARATI – Ponuda za radno mjesto Tajnika Udruženja ugostitelja Zagreb (m/ž)

 

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.


Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.


Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.


Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.


O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Comments


bottom of page