top of page

[VAŽNO] PODNESITE ZAHTJEV ZA OTPIS KOMORSKOG DOPRINOSA (I. TROMJESEČJE 2021.)

Updated: Sep 11, 2023
Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na svojoj je sjednici donio Odluku o uvjetima i kriterijima za otpis komorskog doprinosa u slučaju izvanrednih događaja ili stanja – COVID-19 za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2021. godine, a ista je stupila na snagu 15. ožujka 2021. godine Članovi koji obavljaju niže navedenu pretežitu djelatnost (sukladno „Uputi Porezne uprave o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)“ za veljaču 2021.), imaju pravo na otpis komorskog doprinosa za prvo tromjesečje 2021. godine uz podnošenje zahtjeva: 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje 55.90 Ostali smještaj 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 56.21 Djelatnosti keteringa 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića 85.10 Predškolsko obrazovanje 85.20 Osnovno obrazovanje 85.31 Opće srednje obrazovanje 85.32 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje 85.41 Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko 85.42 Visoko obrazovanje 85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije 85.52 Obrazovanje i poučavanje u području u području kulture 85.53 Djelatnosti vozačkih škola 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje 85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 90.01 Izvođačka umjetnost 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti 90.03 Umjetničko stvaralaštvo 90.04 Rad umjetničkih objekata 91.01 Djelatnosti muzeja 91.02 Djelatnosti knjižnica i arhiva 91.03 Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje 91.04 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja 93.11 Rad sportskih objekata 93.12 Djelatnost sportskih klubova 93.13 Fitnes centri 93.19 Ostale sportske djelatnosti 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti d.n. Nadalje, članovi Hrvatske obrtničke komore koji su korisnici mjere u sklopu „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije“ za siječanj-veljaču 2021. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje u tekstu: mjera) mogu podnijeti zahtjev za otpis komorskog doprinosa, ako obavljaju pretežitu djelatnost: 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. - izleti i druge povremene prijevozne usluge 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima - djelatnosti turističkih vodiča 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova U ovom je slučaju potrebno je, uz ispunjeni Zahtjev za otpis komorskog doprinosa, dokazati pravo na korištenje mjere ispisanom Poreznom knjigovodstvenom karticom (PKK) iz Jedinstvenog portala Porezne uprave za I. stup obveznog mirovinskog osiguranja za obrtnika. Zahtjev za otpis komorskog doprinosa obvezno se podnosi u pisanom obliku, najkasnije do 30. travnja 2021. godine. Otpis komorskog doprinosa može se odobriti ako je plaćen komorski doprinos za prethodna razdoblja. Pretežitom djelatnošću smatra se djelatnost koja je kao takva upisana u Obrtni registar. Ako djelatnost koja je osnovni izvor primitaka/prihoda obrta u Obrtnom registru nije upisana kao pretežita, potrebno je odgovarajućim vjerodostojnim ispravama dokazati koja je djelatnost pretežita kao osnovni izvor primitaka/prihoda. Član Hrvatske obrtničke komore za već uplaćeni iznos komorskog doprinosa za I. tromjesečje 2021. godine, a mu odobren zahtjev može zatražiti povrat ili koristiti preplatu za sljedeća razdoblja. Obrazac Zahtjeva za otpis komorskog doprinosa moguće je preuzeti ovdje. S obzirom da je obrazac moguće ispunjavati potrebno ga je otvoriti programom Adobe pa obratite pažnju na preferirani način otvaranja .pdf dokumenta u vašim postavkama na računalu. Uz Obrazac Zahtjeva za otpis komorskog doprinosa dostupna je i Odluka Upravnog odbora HOK-a te popis područnih komora kojima je potrebno dostaviti ispunjeni zahtjev.

Izvor: www.hok.hr

Comments


bottom of page