top of page

Baza znanja

  • Vaučeri u ugostiteljstvu?
    Udruženje ugostitelja Zagreb zajedno s relevantnim dionicima unutar sveobuhvatnog komorskog sustava sustavno se bavi rješavanjem pitanja vaučera u ugostiteljstvu. Načelno, koncept uvođenja vaučera, analognog onome u poljoprivredi, postoji već znatno vrijeme, s težnjom da se izvrše preinake aktualnih propisa i zakonodavstva kako bi se isti princip primijenio i u okviru ugostiteljskog sektora. Također, predložene su prilagodbe slijedom slovenskog modela, koji omogućava angažman radnika s mogućnošću naknadne prijave ili odjave za dane/sate provedene na poslu. O problemu koji se ovdje spominje bit će raspravljano na skorašnjem Forumu zagrebačkih ugostitelja 2023., zakazanom za 18. listopada 2023. Ondje planiramo uputiti prema vladi ponovno zaključak koji se odnosi na rješavanju navedene problematike, budući do sada nismo dobili konkretna rješenja niti odgovore u vezi s primjenom vaučera u ugostiteljstvu, kao niti odgovore na pitanja vezana uz rješavanje problema nedostatka radne snage tijekom vršnih razdoblja djelatnosti (peak moments), kao i šireg izazova nedostatka kvalificirane radne snage u sektoru općenito.
  • Sustav eKomunikacije, kako se prijaviti?
    Sustav e-Komunikacija je web aplikacija koja omogućava elektroničku razmjenu pismena sa sudovima u Republici Hrvatskoj. Sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, liječnici i dr.) u sporovima koji se tiču te djelatnosti dužne su do 19. srpnja 2023. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem sustava e-Komunikacija. Obrtnici i druge osobe koje se ne prijave riskiraju nepravovremeno informiranje o tijeku sudskog postupka, istek rokova u sudskom postupku i gubitak procesnih prava. Zakonom o parničnom postupku propisano je da su državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici, punomoćnici iz radnih odnosa, povjerenici u postupku stečaja potrošača, likvidatori, posebni skrbnici zaposleni u Centru za posebno skrbništvo, pravne osobe te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti uvijek su dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku. Osobama koje nisu zatražile ili im još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima sud će dostavu prvog pismena obaviti poštom uz obavijest da će se sva daljnja pismena u postupku do dodjele prava pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije obaviti stavljanjem pismena na e-oglasnu ploču sudova. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na e-oglasnu ploču sudova. Osobama koje nisu zatražile ili im još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, dostava prvog pismena poštom obavlja se na adresu navedenu u tužbi. Ako dostava na adresu navedenu u tužbi ne uspije, dostava će se obaviti na adresu sjedišta te osobe upisane u upisniku, ako je ta adresa različita od adrese navedene u tužbi. Ako dostava na adresu navedenu u tužbi odnosno na adresu sjedišta ne uspije, obavit će se stavljanjem pismena na e-oglasnu ploču sudova. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na e-oglasnu ploču sudova. Ovisno o dodijeljenim pravima, odvjetnici, stečajni upravitelji, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, likvidatori, posebni skrbnici, pravnici iz sindikata i udruga poslodavaca te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) i pravne osobe: šalju podneske i priloge sudu (Moji podnesci) zaprimaju sudska pismena (Moj pretinac) izvršavaju udaljeni uvid u sudske predmete u kojima su punomoćnici stranke u postupku (Moji predmeti) zaprimaju upozorenje kako je nad nekom od stranaka, u predmetima u kojima su punomoćnici, otvoren stečajni postupak (Stečajevi) Podneske nije moguće kroz ovaj sustav slati u zemljišnoknjižne predmete. Zemljišne knjige imaju zaseban sustav koji nije povezan s e-Komunikacijom. Komunikacija elektroničkim putem sa zemljišnoknjižnim odjelima može se odvijati isključivo putem One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra na poveznici https://oss.uredjenazemlja.hr/. Podneske nije moguće slati u registarske predmete trgovačkih sudova jer se vode u informacijskom sustavu koji ne podržava e-Komunikaciju. Za prijavu na ovu uslugu i njezino korištenje je potrebno: Imati e-Građani korisnički račun Prijaviti se na NIAS elektroničkom vjerodajnicom značajne (2) ili više razine sigurnosti. Imati odgovarajući potpisni certifikat. Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su: Financijska agencija (FINA) MUP, posredno, u vidu izdavanja elektroničke osobne iskaznice (eOI) biti upisan u interni registar u Ministarstvu pravosuđa i uprave (provedeno kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa i uprave). Uvid u tijek i dinamiku rješavanja sudskih predmeta možete ostvariti putem sustava e-predmet, pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta i bez identifikacije preko sustava e-Građani. Zbog sigurnosnih razloga, u toj bazi podataka nije moguće pronaći kaznene i prekršajne maloljetničke predmete, predmete istrage i ratnih zločina te predmete iz nadležnosti USKOK-a. Tehničke preduvjete za uslugu e-Komunikacija osigurava Ministarstvo pravosuđa i uprave. Plaćanje sudske pristojbe prije slanja podneska sudu obavlja se preko Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske. Uvjeti naplate javnih davanja u sklopu Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske dostupni su na web stranici https://njd.fina.hr. Dodatna tehnička pojašnjenja i odgovore na česta pitanja o korištenju ove usluge možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave ili se možete obratiti na adresu elektroničke pošte eKomunikacija@mpu.hr ili telefon 01/3714 077. U nastavku je poveznica za video s uputama kako izvršiti prijavu te poveznica na koju je potrebno otići nakon prijave u sustav, odnosno poveznica za ministarstvo pravosuđa. https://www.youtube.com/watch?v=DF9tDyD1tJE https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/
  • Kako otvoriti ugostiteljski objekt?
    Prvi korak je pribavljanje rješenja od nadležnog ureda za gospodarstvo koje potvrđuje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti. Pravne osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti moraju ovaj korak obaviti prije nego što krenu dalje s postupkom. Drugi korak je utvrđivanje da li Vaš ugostiteljski objekt odgovara propisanim uvjetima. U propisanim uvjetima su navedene stavke koje možete pronaći na sljedećem linku: https://drive.google.com/drive/folders/1u7bG2tSU7fQjo7lKyqjbKnZmP6iFYqS6?usp=sharing [PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«] Također na istom linku imate i ostale Zakone i Pravilnike koje predlažem pročitati prije otvaranja ugostiteljskog objekta. Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta, nadležni uredi državne uprave po županijama (ispostave po gradovima) zahtijevaju određenu dokumentaciju kao što su zahtjevi, upravne pristojbe, dokazi o pravu raspolaganja prostorom i sl. Predlažem kontaktirati navedeni ured kako bi Vas uputili o kompletnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti. Na poveznici u nastavku možete pronaći dokumentaciju navedenu na službenim stranicama Grada Zagreba: https://www.zagreb.hr/minimalni-uvjeti-za-ugostiteljske-objekte/1752 Kada prikupite svu potrebnu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o plaćenim pristojbama predajte Odsjeku za minimalne tehničke uvjete. Odsjek će postaviti voditelja postupka koji će sastaviti stručno povjerenstvo koje će izaći na teren kako bi utvrdilo minimalne uvjete. Na poveznici u nastavku možete pronaći informacije o navedenom Odsjeku: https://www.zagreb.hr/minimalni-tehnicki-uvjeti/1747 Prema Zakonu o fiskalizaciji u Hrvatskoj, ugostitelji su obveznici koji podliježu fiskalizaciji. Prije odabira programa za fiskalnu blagajnu, savjetujemo Vam da obratite pažnju na troškove, kvalitetu, dugoročni razvoj programa i dostupnost podrške. Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili trebate daljnje savjete, slobodno se obratite Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad. Također, svaku kasniju promjenu u poslovanju, poput promjene stručnog voditelja poslovanja, promjene vrste ugostiteljskog objekta, proširenje kapaciteta ili prestanak obavljanja djelatnosti, dužni ste prijaviti u Odjelu za gospodarstvo i ishoditi potrebna rješenja. Na poveznici u nastavku možete posjetiti službene stranice Odjela za gospodarske djelatnosti i rad: https://www.zagreb.hr/gospodarske-djelatnosti-i-rad/104790 Na poveznici u nastavku su korisni savjeti Metro-a koje Vam mogu olakšati otvaranje Vašeg ugostiteljskog objekta: Kako otvoriti restoran, prvi koraci: https://www.metro-cc.hr/inspiracija-za-vase-poslovanje/Kako-otvoriti-restoran/Prvi-koraci-za-otvaranje-restorana Analiza tržišta i konkurencije: https://www.metro-cc.hr/inspiracija-za-vase-poslovanje/Kako-otvoriti-restoran/Analiza-trzista--i-konkurencije-Restorana Poslovni plan: https://www.metro-cc.hr/inspiracija-za-vase-poslovanje/Kako-otvoriti-restoran/Ugostiteljski-Poslovni-Plan Kako otvoriti kafić: https://www.metro-cc.hr/inspiracija-za-vase-poslovanje/Kako-otvoriti-restoran/Kako-otvoriti-Kafic Želimo Vam puno uspjeha u pokretanju Vašeg ugostiteljskog objekta i nadamo se da će Vaša poslovna avantura biti uspješna i dugotrajna.

Zakoni, pravilnici, odluke...

U nastavku možete pronaći sve relevantne zakone, pravilnike i odluke koji se odnose na ugostiteljsku struku. Svi priloženi dokumenti su ažurirani te su objavljeni samo oni koji su trenutno na snazi u RH.

Zakon o obrtu

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga«

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

Posebne uzance u ugostiteljstvu

Kolektivni ugovor u ugostiteljstvu

Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti

Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, građevina i uređaja javne namjene, organiziranje manifestacija i snimanja

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

Zakon o strancima

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

HACCAP

bottom of page