top of page

UČENJE HRVATSKOG JEZIKA ZA STRANE RADNIKE UZ VAUČERE HZZ-AObavještavamo vas da je HZZ omogućio kroz korištenje vaučera sufinanciranje troška učenja hrvatskog jezika stranim radnicima i do 70% vrijednosti tečaja.  


U nastavku dostavljamo kratki pregled najosnovnijih informacija dok detalje možete pronaći na poveznici:


 

Tko može zatražiti vaučer za učenje hrvatskog jezika?


Kroz sustav vaučera omogućeno je učenje hrvatskoga jezika stranim radnicima iz trećih zemalja u sektorima i zanimanjima gdje je poznavanje hrvatskoga jezika ključno za kvalitetno obavljanje posla, kao i povratnicima iz iseljeništva i njihovim potomcima te strancima pod privremenom zaštitom.


Učenje će se odvijati kroz kratke neformalne programe u trajanju od 70 sati, prilagođene sektorima u kojima su strani radnici zaposleni.

 

Udovoljavanje kriterijima za podnošenje zahtjeva za vaučer provjeravat će se na temelju posjedovanja sljedećih dokaza:


Strani radnik državljanin treće zemlje kojemu je produljena dozvola za boravak i rad nakon godinu dana rada u RH


  • potvrda o boravištu (izdaje policijska uprava)

  • dozvola za boravak i rad (ime i prezime, oib, razdoblje važenja, državljanstvo)


Državljanin treće zemlje koji je hrvatski iseljenik, član obitelji hrvatskog iseljenika, potomak hrvatskog iseljenika ili član obitelji hrvatskog iseljenika


  • dozvola za boravak


Stranac pod privremenom zaštitom


  • iskaznica stranca pod privremenom zaštitom

 

FINANCIRANJE PROGRAMA


Za programe učenja hrvatskog kao stranog jezika za strane radnike, određuje se obveza djelomičnog sufinanciranja troška obrazovanja.


HZZ putem vaučera financira dio troška pohađanja programa kako slijedi:


50% za osobu zaposlenu kod poslodavca koji zapošljava preko 250 radnika,

60% za osobu zaposlenu kod poslodavca koji zapošljava do 250 radnika,

70% za osobu zaposlenu kod poslodavca koji zapošljava do 50 radnika.


Dio troška obrazovanja koji ne sufinancira HZZ isplaćuje se na početku provedbe programa, dok HZZ isplaćuje preostali iznos po završetku provedbe programa.

Comments


bottom of page