top of page

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA IZ PROGRAMA LIFE ZA 2023. GODINU
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja otvorilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine.


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini.


Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje putem poveznice u nastavku:Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2023 natječaju sufinancira u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.


Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama MINGOR-a i traje do:


21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Priroda i bioraznolikost” te “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”


31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.


Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):


-trgovačka društva i druge pravne osobe,

-jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

-tijela državne uprave,

-ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,

-udruge,

-fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.


Procedura prijave ove godine je pojednostavljena, a dokumenti za prijavu dostupni su na poveznicama:
Cjelovita projektna prijava izvezena iz Funding & tenders portala


Druga dokumentacija na zahtjev Ministarstva/Fonda.


Svi zahtjevi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu life@mingor.hr.Comments


bottom of page