top of page

RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA GRADA ZAGREBA

Dana 12. rujna 2023. godine, predstavnici Grada Zagreba zajedno s pročelnicom Ureda gradonačelnika, Martinom Jurišić, primili su na radni sastanak predstavnike ugostitelja Grada Zagreba. Na sastanku su bili nazočni potpredsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb, Vedran Gajski, zajedno s predstavnicima Nezavisne udruge ugostitelja Zagreb, predsjednikom Juricom Protić i dopredsjednicom Žaklinom Troskot. Tema radnog sastanka bila je problematika s kojom se susreću ugostitelji u Gradu Zagrebu dok je cilj bio definiranje točnih uzroka te pronalazak eventualnih metoda i rješenja kako bi se očuvala konkurentnost i dosljednost Grada Zagreba na turističkoj karti Europe.


Naglasci s sastanka U početnom dijelu sastanka raspravljalo se problematici koju za sobom donosi visina zakupa za postavljanje terasa budući je to jedan od ključnih izazova s kojima se suočavaju ugostitelji u Gradu Zagrebu. Ugostitelji su naveli da je potrebno cjelokupnu situaciju sagledati sa socijalnog aspekta budući su pojedini ugostitelji upozorili kako će ih najavljeno poskupljenje od 50% koje nastupa od 01. siječnja 2024. godine navesti na zatvaranje objekata. Pojedini manji ugostiteljski objekti su svoja vrata bili primorani zatvoriti te je od iznimne važnosti zaključiti kako visina zakupa direktno utječe na profitabilnost i održivost ugostiteljskih poduzeća. Ugostitelji su predložili mogućnost smanjenja najavljenog poskupljenja kako bi se ugostiteljima omogućio nastavak poslovanja uz pravedniju i dužu prilagodbu budući je ova godina uz brojna poskupljenja i inflaciju dodatno otežala poslovanje u sektoru.

Pročelnica Martina Jurišić objašnjava kako je jasno da ova godina nije bila blagonaklona ne samo ugostiteljskom sektoru nego svim poduzetnicima općenito te kako se cijene najma što se tiče površina javne namjene neće mijenjati kako su pojedini izvori tvrdili. Međutim što se tiče najavljenog poskupljenja od 50% koje nastupa početkom sljedeće godine a vezano je za parkirališna mjesta, ono će najvjerojatnije ostati ne promijenjeno. Prijedlog će uputiti gradonačelniku međutim mišljenja je kako su šanse za eventualno daljnje rasterećenje skoro pa nemoguće. Eventualno rješenje vidi u smislu da ugostitelji koji su korisnici parkirališnih mjesta točno definiranju mjesece u kojima imaju popunjene terase te sukladno tome iste i zakupe za frekventne mjesece poslovanja.

Na upit ugostitelja vezan za primjenu poreza na potrošnju koji je uslijed pandemije Corona virusa bio ukinut u Gradu Zagrebu (3%) zaključuje kako za sada nema govora o vraćanju navedenog poreza te da se isti prema trenutnim saznanjima neće ponovno odrediti.

Ugostitelji su nakon toga naveli brojne problema s kojima se susreću vezano za odvoz otpada, naročito iz centra grada te su se osvrnuli na brojne kazne koje su izdane zbog nepravilnog odlaganja. Naime postavlja se pitanje na koji način pravilno odlagati otpad, što je s spremnicima za smeće i gdje ih staviti budući za iste u centru često nema mjesta, mogu li se koristiti plave vrećice bez ugovora za odvoz odnosno kada je potrebno sklapanje posebnog ugovora te kako doskočiti problemu kada treće osobe ostavljaju smeće u spremnicima koji su namijenjeni isključivo ugostiteljima a zbog čega su isti nerijetko kažnjavani. Predložen je paušalni model putem kojeg bi se odvoz smeća uz dodatnu naknadu odvozio frekventnije budući se ipak radi o centru grada te su predložene dodatne edukacije budući većina ugostitelja nije upoznata na koji način gospodariti s otpadom i kako spriječiti česta kažnjavanja od strane komunalnih redara.

Voditelj podružnice Čistoće, gospodin Davor Vić pokušao je dati odgovore na pitanja. Zaključio je kako bi uvođenje modela sličnom predloženom bilo odlično te da su na brojnu problematiku oko odvoza otpada upozoravali prilikom donošenja Zakona o gospodarenju otpadom, međutim bezuspješno. Trenutna Zakonska regulativa predstavlja brojna ograničenja zbog kojih jednostavno nisu u mogućnosti mijenjati trenutne modele za odvoz otpada. Na upite oko cijene odvoza također naglašava kako su Zakonom definirane samo dvije kategorije subjekata, fizičke i pravne te su i ovdje ograničeni od strane Zakona. Na pitanje o korištenju novih podzemnih spremnika napominje kako će se isti moći koristiti samo od strane fizičkih osoba. Kao glavni problem navodi činjenicu kako se poduzećima koji se bave odvozom otpada jednostavno ne isplati baviti odvozom od strane manjih subjekata te da se u pravilu baziraju samo na velike subjekte (trgovačke centre) gdje se prikupi obavljaju putem velikih spremnika/kontejnera. Svjesni su tog problema te se radi na modelu gdje će oni biti u mogućnosti ponuditi kvalitetnije opcije odnosno usluge odvoza otpada namijenjene isključivo pravnim osobama odnosno ugostiteljima. Na pitanje vezano za edukaciju dogovoreno je da će nam dostaviti razne brošure i letke kako bi mogli što kvalitetnije uputiti ugostitelje u Gradu Zagrebu na koji način zbrinjavati otpad te izbjeći eventualna kažnjavanja. Zaključio je kako svaki ugostiteljski objekt ako ima spremnik mora imati ugovor za odvoz kao i u slučaju odvoza papira i plastike, dok u slučaju odlaganja mješovitog otpada u plave vrećice ugovor nije potreban. Ostavljena je mogućnost dogovaranja posebnog sastanka na kojem će se provesti rasprava koja je usko vezana samo za problematiku otpada.


Na upite naših članova vezane za prekoračenje rokova za dobivanje različitih rješenja i dozvola kao i problematike vezane za nejasno definirana obrazloženja istih a koje se naročito odnose na terase dobili smo kontakt email adresu putem koje možemo proslijediti pojedine predmete te provjeriti iz kojeg razloga je rok prekoračen odnosno odluka nejasno definirana. Gospođa Ana Tomac Rosandić navodi da se prekoračenje rokova za dobivanje dozvola u pravilu događa zbog neispravnih podataka ili nepotpune dokumentacije, međutim naglašava kako je cijeli postupak za dobivanje dozvola za terase pojednostavljen u smislu što je sada moguće zatražiti dozvolu za postavljanje terase na 5 godina. Na upit zbog kojeg razloga je potrebno svake godine dostavljati veliku količinu iste dokumentacije koja se iz godine u godine šalje za isti objekt navodi kako je isto neophodno radi dokazivanja i utvrđivanja činjenica da se ništa nije promijenilo u odnosu na prošlogodišnji zahtjev. Zaključno Nakon rasprave oko svih predloženih točaka dnevnog reda ugostitelji su uputili poziv na ovogodišnji Forum zagrebačkih ugostitelja gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću te predstavnicima Grada Zagreba. Pročelnica Ureda gradonačelnika Martina Jurišić naglasila je da je naš poziv za pokroviteljstvom od strane Grada Zagreba prihvaćen te da će se na poziv zasigurno odazvati.

Commentaires


bottom of page